ធ្វើជាដៃគូសហការជាមួយយើងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍អ្នក

ផ្តល់ការថែទាំសុខភាពទៅដល់ប្រជាជនចំនួន ៥២% នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនអាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពសមរម្យ វាគឺជារឿងធំធេងដែលយើងមិនអាចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងបាននោះទេ។ ដៃគូសហការដែលមានការច្នៃប្រឌិតគឺជាចំណុចស្នូលដែលពួកយើងធ្វើ។ ពួកយើងចាប់ដៃគូសហការជាមួយងអង្គការ ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដែលពួកគេអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីសេវាសុខភាពរបស់រាជ៥២។ ទាំងនេះរួមមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល វិស័យអាជីវកម្មសង្គមឯកជន និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលមានបំណងក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយពួកយើង។

កិច្ចសហការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យរាជ៥២ និងដៃគូសហការរបស់យើងអាចជួយដល់សហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត ដើម្បីសម្រេចគោលដៅបានលឿនជាងមុន។ កិច្ចការងាររបស់យើង គឺធ្វើទៅលើសេវាកម្មសុខភាពតាមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់សហគ្រាសសង្គមរាជ ៥២ និងប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីដំបូងដែលមិនប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតដែលអាចអនុវត្តបាននៅគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក។ ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោម និងទាក់ទងមកពួកយើងប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ជាដៃគូសហការដើម្បីផ្សារភ្ជាប់មនុស្សជាមួយសុខភាព និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់ និងបន្ទាន់សម្រាប់ពួកគេ។

គំរូភាពជាដៃគូសហការរបស់ពួកយើងនឹងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តប្រព័ន្ធសុខភាពឌីជីថលអេកូឡូស៊ីក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដែលមានប្រាក់ចំនូលទាបនិងមធ្យម ៖

 • ការរៀបចំ៖ អង្គការដៃគូធ្វើការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារសុខភាពនៅតាមសហគមន៍គោលដៅ សម្របសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាល បំពាក់បំប៉នជាមួយបច្ចេកវិទ្យារាជ៥២។
 • ដំណាក់កាលទី១-ការស្វែងរកគោលដៅសកម្មភាព និងការដាក់អោយដំណើរការ៖ ទិន្នន័យសំខាន់នឹងត្រូវប្រមូល អ្នកភូមិនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះទៅក្នុងផ្លេតហ្វមសុខភាពរបស់រាជ៥២។
 • ដំណាក់កាលទី២- ការដាក់ឲ្យដំណើរការ និងអនុវត្តគម្រោងទីផ្សារ ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលថែទាំសុខភាពទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលតាមរយៈធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ឱសថ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលបានដាក់ដំណើរការដោយភ្នាក់ងារសុខភាព។
 • ដំណាក់កាលទី៣-មូលនិធិ និងការអនុវត្តគម្រោង៖ ធ្វើសំណើថវិការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរួមគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនិងឆ្លើយតបនូវតម្រូវការក្នុងមូលដ្ឋាន។ ធ្វើការជាដៃគូក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្រោយពេលសំណើថវិការទទួលបានជោគជ័យ។

សហគមន៍គោលដៅ

 • ក្នុងនាមជាសហគ្រាសសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព រាជ៥២កំពុងស្វែងរកការអនុវត្តន៍នៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាល​ ដែលប្រជាជនអាចរកបានប្រាក់ចំនូលត្រឹមតែមួយម៉ឺនពីរពាន់រៀល ដល់បីម៉ឺនពីរពាន់រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
 • ពួកយើងកំពុងស្វែងរកការចូលរួមពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំនូលមធ្យមដែលពួកគាត់អាចរកប្រាក់ចំនូលបានសមល្មមសម្រាប់គម្រោងគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយនៅតែមានឧបសគ្គឬបញ្ហាកង្វៈខាតក្នុងការថែរក្សាសុខភាព។
 • អ្នកទទួលផលគឺជាអ្នកដែលរស់នៅឆ្ងាយពីកន្លែងថែទាំសុខភាព និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាមន្ទីរពេទ្យ គ្លីនិក ឱសថស្ថាន និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

មូលនិធិផ្អែកលើលទ្ធផលជាក់ស្តែង

សហគ្រាសសង្គមរាជ៥២គាំទ្រដៃគូដោយការផ្តល់មូលនិធិពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលជាក់ស្តែង។ វាមិនដូចជាការផ្តល់មូលនិធិដូចពីមុននោះទេ ដោយពួកយើងផ្តល់មូលនិធិទៅដល់ដៃគូសហការណ៍ទៅតាមលទ្ធផលសម្រេចបាន។វិធីសាស្រ្តនេះផ្តល់ឱ្យដៃគូនូវការផ្តល់មូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាននិងលើកទឹកចិត្តផលប៉ះពាល់។ លទ្ធផលនៃការផ្តល់មូលនិធិនឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើដៃគូនិងភូមិសាស្ត្រគោលដៅ​ ប៉ុន្តែ អាច បូករួមជាមួយសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា៖

 • រាល់អ្នកភូមិនឹងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយផ្លេតហ្វមសុខភាព
 • រាល់ភ្នាក់ងារសុខភាពនឹងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល
 • ផ្តល់ជូនការពិនិត្យសុខភាពនីមួយៗ
 • ការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាព

សូមមើល ពីរបៀបនឹងការងាររបស់យើង នៅទីនេះ 

អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ដៃគូ  

សហគ្រាសសង្គមរាជ៥២ នឹងផ្តល់ការអនុវត្តគម្រោងទៅកាន់ដៃគូទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការគាំទ្រផ្នែកផ្សេងៗទៀត៖

 • ការផ្តល់មូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាពផ្អែកលើការអនុវត្ត
 • ការប្រើប្រាស់ផ្លេតហ្វមសុខភាពតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ការគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាល និងការចុះអនុវត្ត
 • គាំទ្រទៅលើគម្រោង និងមូលនិធិក្នុងការអភិឌ្ឍន៍របស់ភាគីទី៣

 

អត្ថប្រយោជន៍ទៅ សហគមន៍ 

 • កាត់បន្ថយការចំណាយក្រៅហោប៉ៅនិងលើកកម្ពស់ ការទទួលបានឱសថ ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលមានតម្លៃសមរម្យ ហើយនិងគម្រោងធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
 • ការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ភ្នាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ 
 • ឱកាសក្លាយជាសហគ្រិនភាព ស្រ្តី 

សិទ្ធិដែលអាចទទួលបាន 

ដៃគូរសហការនឹងត្រូវយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌ មួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖: 

 • គម្រោងដែលត្រូវអនុវត្តត្រូវស្ថិតក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឥណ្ឌា កម្ពុជានិងហ្វីលីពីន។ បច្ចុប្បន្នក៏កំពុងស្វែងរកអង្គការដែលអាចអនុវត្តនៅបង់ក្លាដែសនិងប៉ាគីស្ថាន។
 • បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូល ឬអង្គភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណូលដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាល មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល
 • ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការផ្តល់ជាការគាំទ្រឬជាសេវាកម្មដែលទាក់ទងទៅលើសុខភាព ការរស់នៅ សហគ្រិនភាពខ្នាតតូច និងឬការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ដាច់ស្រយាល
 • អង្គភាពដែលមានបទពិសោធន៍ ឬមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអនុវត្តអាជីវកម្មសង្គម និង/ឬការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាគឺជាគុណតម្លៃស្នូល

ផុតកំណត់ 

Q1 application deadline: March 31, 2022

អង្គភាពត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យដាក់ពាក្យឱ្យបានឆាប់ព្រោះពាក្យសុំនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃនៅពេលទទួលបាន។ យោងទៅតាមពាក្យដែលបានដាក់ ពួកយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ចំពោះអង្គភាពដែលបានជាប់តែប៉ុណ្ណោះ។

ដើម្បីដាក់សំណើឬស្នើ សូមចុចទីនេះ៖

សម្រាប់សំណួរឬព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល partnerships@reach52.com

kmភាសាខ្មែរ